2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanununa göre, 2023 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri iki farklı gruba ayrılmaktadır. Bu yazıda, ücretlilere ve ücret dışı geliri olanlara uygulanan vergi dilimleri hakkında bilgi verilmektedir. Ücretlilere Uygulanan Gelir Vergisi Dilimleri: Ücret Dışı Geliri Olanlara Uygulanan Gelir Vergisi Dilimleri: Gelir vergisi ödemeleri, gelirin türüne ve vergi mükellefinin durumuna göre farklı zamanlarda gerçekleştirilir. Örneğin, basit usule tabi işletmelerin ödemeleri …

Continue Reading

Bulut yedekleme nedir? Bulut yedekleme ne işe yarar?

Günümüzde kurumların en değerli varlıklarından biri olan verilerin güvenliği ve yedeklenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Veri kaybı durumunda şirketler önemli bilgilerini kaybedebilir, operasyonlarda aksaklıklar yaşanabilir ve ciddi maddi zararlara uğrayabilir. Bu nedenle, geleneksel donanım tabanlı yedekleme yöntemlerinin yerini bulut tabanlı çözümler almıştır. Bu bağlamda, Akınsoft ekosistemi içinde geliştirilen Narbulut, veri yedekleme sürecini bir adım ileriye taşıyan bir çözüm sunmaktadır. Narbulut, …

Continue Reading

KEP Nedir?

Teknik açıdan son derece güvenilir ve kanuni geçerliliği olan KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta) sisteminde tüm gönderiler kanıtlı makbuz olarak işlem görür. Üstelik iletiyi alan kişilerin iletiyi ne zaman aldığı ve okuyup okumadığı net bir şekilde anlaşılır. Standart e-posta dışında KEP sisteminde iletilerin hepsi orijinal şekilde gerçek zamanlı olarak teslim edilir. Buna bağlı olarak kanıt işlemi açısından da kullanılır. KEP Ne İşe Yarıyor? Kep sistemi …

Continue Reading

E-Fatura Ndir?

E Fatura Nedir? E fatura nedir, kanunlara uygun olarak kesilmesi gereken faturaların internet ortamında GİB onaylı olarak düzenlenmesi işlemidir. 2010 tarihinde yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile kullanılmaya başlamış olup o tarihten günümüze kullanım için gerekli kriterler yenilenerek kapsamı artırılmaktadır.  Bu sistemde amaç standart ve formları belirli ortak bir form üzerinden zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak ticari işlemleri kontrol altına almaktır. E Fatura, gönderen ve alan …

Continue Reading

E-Arşiv Fatura Nedir?

E-Arşiv fatura, Türkiye’de elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan kuruluşlara veya şahıslara elektronik olarak gönderilen faturalardır. E-Arşiv fatura, e-posta veya kağıt olarak gönderilebilir.

Continue Reading
Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi (MRP) Nedir?

İşletmelerin başarısı, üretim sürecinin etkin yönetimine bağlıdır. Bu nedenle üretim yönetimi, işletmelerin karlılığı ve rekabet gücü için hayati önem taşır.

Continue Reading

E-imza Nedir?

E-imza, dijital dönüşümün hızlı bir şekilde gerçekleşmesiyle beraber kullanımı giderek artan bir teknolojik araçtır. E-imzanın nedir, nasıl alınır ve ne gibi yararları vardır gibi konularda bilgi sahibi olmak, kişilere iş hayatında kolaylık sağlar. Elektronik imza, fiziksel bir imza yerine kullanılabilen bir imzadır. E-imzaların çeşitli şekilleri olabilmektedir. Bazıları harflerden oluşurken, bazıları sembollerden ya da diğer özel karakterlerden oluşabilir. E-imzaların kullanım alanı …

Continue Reading

ERP Nedir?

Elde edilen işletme verilerinin yönetimi, işletmelerin başarısı için kritik öneme sahiptir. Ancak, işletmelerin birçok farklı alandan elde ettikleri verileri ayrı ayrı yönetmeleri oldukça zor olabilir. İşte bu noktada, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) programları devreye girer.

Continue Reading